ZAPRASZAMY DZIECI z okolic
Brwinowa, Podkowy LEŚNEJ,
Milanówka,Otrębus, Pruszkowa
W WIEKU 6-10 LAT
NA INDYWIDUALNE ZAJĘCIA 
ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA

Uczymy podstaw programowania
z robotami LEGO, aplikacją Scratch i językiem Python

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU